Uzman Görüşü: Sanatın Çocuklara Gelişimsel Faydaları
Okul öncesi dönemde sanat etkinlikleri çocukların gelişimi için büyük önem taşıyor. Sanatın çocuğun motor becerilerine, zihinsel ve sosyo-duygusal gelişimine, görsel öğrenme becerilerine, yaratıcılığına ve ilerleyen yaşlardaki akademik başarısına katkısı büyüktür. Hamur oyunları, boyama, basit çizimler yapma gibi etkinlikler çocukların ince motor gelişimi için gereklidir. Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, 3 yaş civarındaki bir çocuk daire şeklini çizebilir ve çocuk makası kullanmaya başlayabilir. 4 yaşına geldiğinde ise, bir kare çizebilir ve makasla düz çizgileri kesmeye başlayabilir. Tüm bu çalışmalar çocuğu okul dönemi için, yazı yazmaya ihtiyaç duyacağı becerileri geliştirmesine yarar.

Çocuklar 3 yaş döneminde dil gelişimine de destek olacak olan renklerin ve şekillerin isimlerini öğrenmeye başlarlar. Amerika’da sanatla ilgili yapılan bir çalışmaya göre, sanat eğitimi çocuklarda problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendiriyor. Çizim yapma, ipe boncuk dizme gibi etkinlikler, çocukların görsel-mekansal becerilerini geliştirir. Çocukların okumaya başlamadan önce, akıllı telefonları ya da tabletleri kullanabilmesi, görsel bilgiyi alabildiklerini gösteriyor.

Çocuklar sanat sayesinde kendilerini ifade etmeyi, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla desarj etmeyi öğrenirler. Bu durum aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirir. Sanat aktiviteleri çocukların gözlemsel becerilerini de geliştirir. Çocuklar sanat ile iç dünyalarını yansıtmakla birlikte, aynı zamanda dış dünyada gördüklerini de yaptıkları aktivitelere aktarır. Örneğin resim yaparken, gördüğü bir objeyi ya da kişiyi çizerken aklında canlandırma becerilerini geliştirmiş olur. Aynı zamanda yaptığı aktivite ile ilgili çocuğa sorular sorulması sayesinde hem yorumlama becerileri hem de kendini ifade etme becerileri gelişir.

Araştırmalar, ileriki yaşlarda, okul döneminde sanatın diğer derslerle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Yapılan bir araştırmaya göre, sanatla düzenli olarak, 1 yıl boyuca her hafta 3 saat olacak şekilde, katılım gösteren çocukların bu alanda bir çalışma yapmayan çocuklara göre matematik, fen, makale ve şiir yazımı konularında 4 kat daha başarılı olduğu ortaya çıkmıştır.

Uzm. Psk. Melis Özmen