Uzman Görüşü: Okul Öncesi Dönemde Fen Ve Doğa Etkinliklerinin Önemi
Fen ve doğa etkinlikleri okul öncesi dönemde çocuklar için önemli olup, anaokullarında bolca yapılan bir etkinliktir. Çocukların günlük hayatta gerçekleşen yağmur, rüzgar, bitki yetiştirme gibi doğa olaylarını, anlaması ve öğrenmesi için yapılan bir etkinliktir. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar günlük yaşamda gerçekleşen olayları, mevsimleri, doğadaki hareketleri, neden- sonuçlarını, olaylar arasındaki bağları daha kolay öğrenirler. Genelde deneyler yapılarak gerçekleşen etkinlikleri, çocuklar çok severler.

- Deney sırasında deneyimleyerek öğrenen çocukta merak duygusu, soru sorma, öğrenme ve keşfetme isteği artar.
- Fen ve doğa etkinlikleri sayesinde çocuklar çevreye ve doğaya karşı daha duyarlı olur.
- Sorumluluk duyguları artar.
- Deneyerek, yaparak öğrenmesi kolaylaşır.
- Gözlem yeteneği gelişir.
- Problem çözme becerileri gelişir.
- Günlük yaşamlarıyla ilgili araç-gereç ve malzemeleri tanırlar.
- Merak duygusu desteklenir.
- Sorulara kendi de cevap arayıp bulmayı öğrenir.
- Konuyla ilgili yeni kavramları öğrenmesini kolaylaştırır.
- Mantık yürütme becerilerinin gelişimine yardımcı olur.
- Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.

Bu dönemde çocukların bilgi toplama yöntemi soru sormaktır. Onların bu merakları mümkün olduğunca giderilmelidir. Bu sayede çocuk daha fazlasını sorup öğrenme konusunda motive olur. Çocuklara çeşitli konu ve durumlarla ilgili soru sorma, deneme, yanılma, tahmin etme, gözlem yapma, problem çözme, inceleyip araştırma fırsatları vermeniz önemlidir. Çocuğun sorduğu sorulara cevap verirken, mümkün olan konu ve durumlarda, öncelikle kendisinin deneyimleyerek keşfetmesi, konuyla ilgili mantık yürütüp cevabı bulmaya çalışması konularında onu teşvik edebilirsiniz. Cevabı daha rahat bulabilmesi için siz de ona sorular sorabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz bir soru olduğunda, bilmiyorum demekten de çekinmeyin. Onun için cevabı öğrenmeye çalışacağınızı söyleyebilir, mümkünse birlikte bulmaya çalışabilirsiniz. Böylece bazı şeyleri bilmemenin kötü bir şey olmadığını, gerektiğinde araştırılıp öğrenilebildiğini görecektir.

Uzm. Psk. Melis Özmen