Uzman Görüşü: Müziğin Dil Gelişimine Etkisi
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’de (MIT) yapılan bir araştırmaya göre, çocuklara beş yaş civarında verilen müzik eğitimi, dil becerilerini ve konuşma algılarını geliştirme konusunda büyük fayda sağlıyor. Konuyla ilgili yayınlanan makalenin yazarı Yun Nan, Beijing Üniversitesi’nde bilişsel nörobilim alanında çalışan bir akademisyen. MIT bu çalışmayı Çin’de yapmayı tercih ediyor. Bunun sebebi, Pekin’de araştırmanın yapıldığı okullar arasında, müzik eğitimine çok önem veren ve öğrencilerine müfredat dışında ayrıca piyano dersleri veren okullar var. Bu okullardaki öğretmenler müzik eğitiminin, çocukların gelişimlerinde diğer derslere göre daha değerli olabileceğini düşünüyor.

Yapılan bu çalışmada, çocuklar 74 anaokulundan rastgele seçilip 3 gruba ayrılıyor. 1. gruba 6 ay boyunca haftada 3 kez 45 dakikalık piyano dersleri verilirken, 2. gruba aynı süre içinde ekstra okuma dersleri veriliyor. 3. gruba ise, herhangi bir uygulama yapılmıyor, sadece güncel müfredat uygulanıyor. Altı ay sonunda çıkan sonuçlarda; piyano eğitimi alan grubun, kelimeleri ayırt etme başarısı ve müziğin içeriğindeki değişiklikleri tanımlamak için geliştirdiği yetenek sayesinde oluşturduğu konuşma tonu, diğer iki gruba kıyasla son derece önemli gelişmeler gösterdiği ortaya konuyor. Piyano dersleri alan çocuklarda özellikle dil alanında ilerlemenin, müzik sayesinde gelişim sağlamış sinir duyarlılığı olduğu belirtiliyor.

Daha önce yapılan araştırmalarda müzik eğitiminin, dil becerilerinin gelişimi üzerine pozitif etkilerinin olduğu pek çok kez ortaya konmuştu. Fakat genel bilişsel yetenekleri artırdığı ve ya dil yeterliliğini geliştirip geliştirmediği net bir şekilde ortaya konamamıştı. Bu araştırmada ise, müzik eğitiminin çocukların ses işleme yeteneklerini, konuşma ve dil becerilerini geliştirdiği görülmüş oldu. McGovern Beyin Araştırmaları Enstitüsü müdürü, Robert Desimone, küçük çocuklarda piyano eğitiminin, sesleri ve ses farklılıklarını tanımak adına ekstra okuma derslerinden bile daha etkili olduğunu bu nedenle okullarda okumaya verilen önemin sanata da verilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

Müziğin dil kullanma becerisine ömür boyu yararı olduğu da 2015’te, Kanada’da Nörobilim Dergisi’nde yayınlanan bir başka araştırmada ortaya konuyor. 14 yaşından önce başlayıp 10 yıl boyunca müzik eğitimi almış kişilerin, ileriki yaşlarında konuşma ve dinleme bozuklukları yaşama olasılığının oldukça az olduğu ortaya konmuştu. Araştırmacıların açıklamalarına göre erken dönem müzik eğitimi, beyin fonksiyonlarının tam kapasite çalışmasına ve konuşma ile dinleme becerilerinin artmasına sebep oluyor.

Uzm. Psk. Melis Özmen

Kaynaklar: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-athletes-way/201806/how-does-musical-training-improve-language-skills https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180625192827.htm