Uzman Görüşü: Çocuklara Yemek Yeme Konusunda Baskı Yapmak Yeme Alışkanlıklarını Olumsuz Etkiliyor

Çocuğunuza daha çok veya daha fazla çeşitli yemek yemesi için baskı yapıyorsanız, farkında olmadan çocuğunuzun yeme alışkanlıklarının olumsuz etkilenmesine yol açıyor olabilirsiniz. O anda çocuğum doymalı, daha çok ya da daha çeşitli besinler almalı, fiziksel olarak gelişmesi için bu şart gibi düşünüp ısrarcı olduğunuzda, o anlık amacınıza ulaşıyor olabilirsiniz fakat bu şekilde uzun vadede çocuğunuzun yemek yeme alışkanlığını desteklemiyorsunuz. Ayrıca bu konuda aşırı baskı uygulandığında, çocuk fiziksel olarak doysa bile ruhsal ve duygusal olarak yaralanıyor. Zaten genelde yemek konusuna aşırı hassasiyet gösteren ve baskıcı olan ebeveynlerin çocukları, bir türlü olumlu yemek yeme alışkanlıklarını geliştiremiyorlar. Çünkü olumlu yemek yeme alışkanlığı geliştirebilmek için, öncelikle yemekle olan ilişkimizin olumlu olması gerekir. 


Siz kendinizden yola çıkarsanız, her hangi bir konuda baskı gördüğünüzde, o konuyla ilgili kendinizi nasıl hissedersiniz? Yemek yeme doğal bir ihtiyaçtır ve bunu daha keyifli bir hale sokmak, çocuğunuzun yeme alışkanlıklarını geliştirmek için yapabileceğiniz en güzel davranışlardan biri olacaktır. Bunun detaylarına gelmeden önce, bu konu ile ilgili yapılan bazı araştırmaları ve uzmanların görüşlerini paylaşmak istiyorum. 

Yapılan bir araştırmaya göre çocuklara yemeleri konusunda baskı yapmak, ne onların gelişimlerine ne de bir yıl sonraki yeme alışkanlıklarına olumlu bir şekilde etki etmiyor. Michigan Üniversitesi’nde yapılan araştırmada 244 farklı etnik kökenden gelen 2 ve 3 yaşındaki çocuklar, bir yıl boyunca takip edildi ve ebeveynlerinin kullandığı taktiklerin çocukların sağlıklı gelişimini ve yeme alışkanlıklarını etkileyip etkilemediği incelendi. Çalışma, bu taktiklerin uzun vadede olumlu bir etkisinin olmadığını gösterdi ve uzmanlar çocuklara yemek konusunda baskı yapmanın kötü etkileri olabileceği konusunda uyarıda bulundu. 

Araştırmacılardan Prof. Dr. Julie Lumeng, “Beslenme konusunda yapılan baskı, aşırı kontrolcü olma ya da bir çeşit zor kullanmadır. Oysa yapılan tüm araştırmalar kontrolcü ve zor kullanan ebeveynliğin çocukların genel sağlığı üzerinde hiçbir değeri olmadığını söylüyor bize” diyor. Yemek konusunda seçici olan çocuklarla çalışan psikolog Dr. Tamar Kahane ise, bu tür güç oyunlarının çocuğunuzla aranızda çekişmeli bir ilişki yaratabileceğini ve yeme sürecinin tamamını çocuğunuz için çok daha olumsuz bir deneyime dönüştürebileceğini söylüyor. Yani yemek konusunda ısrarcı ve baskıcı bir tutum sergilemek, ebeveyn çocuk ilişkisini de olumsuz yönde etkileyebiliyor. 

Bunun yanı sıra çocuk aç olmamasına rağmen yemesi için zorlandığında, kendi kendini denetleme becerileri ve benlik saygısı da olumsuz etkilenebiliyor. Unutmayalım ki, yeni doğan bebek dahi aç ya da tok olduğunu anlayabiliyor ve acıktığında ağlayarak bunu bize anlatıyor. Sonuç olarak çocuğunuzu yemekle ilgili teşvik edin, sadece yemek yemesi için değil, yemek yemekten keyif alması için neler yapabileceğinizi düşünün. Çünkü yemek yeme doğal bir ihtiyacın yanında keyifli bir aktivite haline de geldiğinde zaten ortada sorun kalmıyor.