Uzman Görüşü: Araştırma: Helikopter Ebeveynlik ve Sonuçları
Araştırmalar, aşırı kontrolcü ebeveynlere sahip çocukların, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde duygularını ve dürtülerini kontrol etmekte ve sosyal hayatlarını idare etmekte zorlandıklarını söylüyor. Ayrıca bu durum çocukların okul hayatlarında da sorunlara yol açıyor. Araştırmalar kötü davranışlardaki artış sebebiyle çocukların okul hayatlarında zorlanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Aşırı kontrolcü ebeveynlik tutumu, helikopter ebeveynlik olarak da adlandırılıyor. Son derece iyi niyetli yapılan bir tutum olsa da, bu tarz ebeveynler, çocuğun etrafında pervane olup ona ihtiyacı olan gelişim alanını yeterince sunamıyor.

Aşırı Kontrolcü Ebeveyn Tutumunun Özellikleri: 
- Anne baba çocuğun her davranışına müdahale eder.
- Sürekli çocuğa yaşından daha küçükmüş gibi muamele edilir.
- Aile aşırı koruyucu ve vericidir.
- Çocuğun kendini tanımasını ve yapabileceklerini fark etmesini engelleyen bir anne-baba tutumudur.
- Çocuğun bireyselleşme çabalarını engelleyen bir tutumdur.

Bu tutumla yetişen çocuklar; büyük bir oranla bağımlı kişilik yapısı geliştirirler. Çocuk kendi başına karar vermede güçlükler yaşar. Çocuğun kendine güveni yeterince gelişemez.

Minnesota Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı bir çalışmada, annelerin çocukların oyun zamanına ve ne yapılacağına ne derece müdahale ettiğini araştırıldı. Ardından, çocukların takip eden sekiz yıl içerisindeki davranışları incelendi. Kontrolcü ebeveynlik tutumunun, çocukların büyürken yaşadığı birçok problemle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Amerikan Psikologlar Derneği tarafından da yayımlanan araştırmada, Amerika ve İsviçre’de 422 çocuğun ve ebeveynin davranışları incelendi. Çocuklar iki yaşındayken anneleri ile birlikte 4 dakika boyunca gözlemlendi. Bu süreçte çocuklardan çeşitli oyuncaklarla oynamaları, ardından iki dakika boyunca oyuncakları bırakmaları istendi. Araştırmacılar annelerin, istenilen bu görevi ne derece üstlenmeye çalıştığını değerlendirdi. Çocuklar beş yaşına geldiklerinde, araştırma ekibi çocukların adaletsiz bir şeker dağıtımına karşı gösterdikleri tepkiyi ve kısıtlı zaman içinde bir bulmacayı çözme becerilerini ölçtü. Çalışmanın son aşamasında, çocuklar 10 yaşına geldiklerinde; okul, öğretmenler ve duygusal meseleler hakkındaki tutumları ile ilgili test edildi. Araştırmada, çocukların iki yaşında maruz kaldıkları helikopter ebeveynliği ile, beş yaşına geldiklerindeki davranış problemleri ve duygusal gelişimlerinin yetersizliği ile bağlantılı olduğu bulundu. Bunun yanı sıra, beş yaşında duygularını daha iyi regüle edebilen yani kendi kendini sakinleştirebilen, duygularını kontrol edebilen çocukların on yaşına geldiklerinde daha iyi sosyal becerilere sahip oldukları ve okulda daha üretken oldukları ortaya çıktı.

Araştırmacılardan biri olan akademisyen Dr. Nicole Perry; Aşırı kontrolcü ebeveynlerin iyi niyetli ve aslında istedikleri tek şeyin çocuklarını desteklemek ve onların yanında olmak olduğunu belirtiyor. Dr. Perry çocukların duygusal ve davranışsal becerilerinin gelişmesi için ebeveynlerin çocuklara çeşitli duyguları yaşamalarına izin vermeleri gerektiğini, çocukların bu deneyimleri tecrübe etmeleri ve hislerini özgürce kontrol etmeyi öğrenebilmeleri için onlara mesafe tanımaları gerektiğini anlatıyor. Aynı zamanda bunları sağladıktan sonra, çocuk için işler zorlaştığında, gerçekten ihtiyacı olduğunda ona rehberlik ve destek için devreye girmelerinin daha iyi olacağını belirtiyor.

Uzm. Psk. Melis Özmen