Sanat Aktivitelerinin Çocuğun Gelişimine Katkısı

Okul öncesi yaş döneminde sanat aktiviteleri yapan çocuklarla, yapmayan çocuklar arasında büyük farklılıklar görmek mümkündür. Sanat aktiviteleri yapan çocukların yabancı dil, coğrafya, matematik, fen bilimleri gibi geniş bir alanda daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalara göre ileriki yaşlarda da müzik, resim, drama, heykel, çizim vb. çalışmalar yapan öğrencilerin, uygulanan testler ve sınavlarda daha yüksek puanlar elde ettiği ortaya konmuştur. Diğer bazı bulgulara göre sanat eğitimi alan ve sanatla ilgili faaliyetlerde bulunan öğrencilerin okul hayatından kopma oranlarının daha düşük olduğu bulunmuştur. Araştırmalar gösteriyor ki sanat, çocukların beyin aktivitelerinin gelişimine de katkı sağlıyor.

Sanat aktiviteleri çocukların gözlemsel becerilerini de geliştirir. Çocuklar sanat ile iç dünyalarını yansıtmakla birlikte, aynı zamanda dış dünyada gördüklerini de yaptıkları aktivitelere aktarmaktadır. Örneğin çizdiği bir resimde gördüğü bir varlığı, objeyi ya da kişiyi çizerken aklında canlandırma becerilerini geliştirmiş olur. Aynı zamanda yaptığı aktivite ile ilgili çocuğa sorular sorulması sayesinde hem yorumlama becerileri hem de kendini ifade etme becerileri gelişir. Tüm bunlar da genel olarak çocuğun iletişim becerilerinin gelişimine katkı sağlar.

Bildiğiniz gibi çocuklarda bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji vardır. Genellikle çocukların bu enerjiyi fiziksel aktivitelerle, daha hareketli oyunlarla harcayabildiği düşünülür. Aslında sanatsal aktiviteler de, çocukların duygusal dünyasında bir deşarj olma niteliğinde olduğundan, fazla olan enerjiyi sağlıklı bir şekilde dışarı çıkartabilmelerine olanak sağlar. Aynı zamanda var olan kapasitelerini ortaya çıkartırken, kendilerini ifade etme olanağı verir.

Ayrıca özgüven gelişimi için en temel yaşlar olan 3-7 yaş döneminde, sanat aktiviteleri çocuğun kendine güveninin oluşturulmasına ve kendisini disipline etmesine yardım eder. Ayrıca sanat aktiviteleri, zaten yaratıcı ve hayal gücü geniş olan çocuk için, bu özelliklerini kullanabilme ve geliştirebilmesi için ona alan tutar. Yapılan grup aktivitelerinde çocuk iş birliğini ve sosyalleşmeyi öğrenir. Yani sizinle birlikte yapacağı aktivitelerde, çocuğunuz hem işbirliği yapmayı öğrenmekte hem de sosyal becerilerini geliştirmektedir. Hepinize sanatla iç içe olduğunuz, keyifli haftalar dilerim. 

Uzm. Psk. Melis Özmen