Müziğin Dil Gelişimi Üzerindeki Etkisine Dair Bir Araştırma
Müziğin Dil Gelişimi Üzerindeki Etkisine Dair Bir Araştırma
    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’de yapılan bir araştırmada müzik eğitimi ile dil gelişiminin bağlantıları araştırıldı. Çıkan sonuçlara göre çocuklara beş yaş civarında verilen müzik eğitiminin, konuşma algılarını ve dil becerilerini geliştirmede ciddi faydaları olduğu görüldü. 
     Çin’de gerçekleştirilen çalışmada 74 anaokulundan rastgele seçilen 3 grup oluşturuldu. Birinci gruba güncel müfredata ek olarak 6 ay boyunca haftada 3 kez 45 dakikalık piyano dersleri verilirken, ikinci gruba aynı vakitlerde ekstra okuma dersleri verildi. Üçüncü gruba ise farklı herhangi bir uygulama yapılmadı. Yalnızca güncel müfredata uygun dersler verildi. Altı ay sonra, piyano eğitimi alan grubun, kelimeleri ayırt etme başarısı ve konuşma tonu, diğer iki gruba göre daha çok geliştiği görüldü. Bunun sebebinin müzikal zeminle ilerleme sayesinde sinir duyarlılığı olduğu düşünüldü.

      Araştırmaya göre üç grubun da IQ testi, işleyen hafıza ve dikkat açıklığı gibi genel bilişsel ölçümlerde eşdeğer sonuçlara sahip olduğu görüldü. Yani 5 yaş civarında verilen 6 aylık müzik eğitiminin genel bilişsel fonksiyonların gelişimi üzerine bir etkisi bulunmadığı ortaya kondu. Fakat bu çalışma müzik eğitiminin çocukların konuşma ve dil becerilerini geliştirdiğini net bir şekilde ortaya çıkarttı. McGovern Beyin Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve araştırmanın baş yazarı olan Robert Desimone, sesleri ve ses farklılıklarını tanımak için küçük çocuklarda piyano eğitiminin ekstra okumadan daha etkili olduğunu belirtiyor. Bu nedenle okuma dersleri ne kadar önemli olsa da bunun yanında aynı önemin müziğe de verilmesi çok daha büyük bir yarar sağlayacaktır.

     Müziğin aynı zamanda dil kullanma becerisine ömür boyu faydası var. 2015’te Kanada’da Nörobilim Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmada, 14 yaşından önce başlayıp 10 yıl boyunca müzik eğitimi almış kişilerin, ileriki hayatlarında konuşma ve dinleme bozuklukları yaşama olasılığının oldukça az olduğu ortaya konmuş. Araştırmaya göre erken yaşta alınan müzik eğitimi, beyin fonksiyonlarının tam kapasite çalışmasını ve konuşma-dinleme becerilerinin artmasını sağlıyor.Uzm. Psk. Melis Özmen