Gelecek Neslin Mucit, Kaşif, Sanatçı ve Bilim Adamları Yetişirken…
Gelecek neslin mucit, kaşif, sanatçı ve bilim adamları yetişirken, oyun sayesinde üretken, yaratıcı, mutlu çocuklar olmalarına destek olmak Pakolino olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi. Tüm gelişim alanlarının hızla gelişmekte olduğu bu yaş döneminde çocuklar tüm alanlarda aynı şekilde desteklenmelidir. Örneğin bir çocuğun zihinsel gelişimi çok hızlı giderken sürekli olarak çocuk sadece bu alanda desteklenirse, bu kez duygusal gelişim açısından geride kalabilir. Bu da o çocuğun sosyal becerilerinin de gelişimini yavaşlatabilir. Bu nedenle Pakolino etkinliklerimizi hazırlarken çocukların tüm gelişim alanlarına aynı şekilde destek olmayı amaçlıyoruz. Özellikle duygusal gelişim, zihinsel, fiziksel, dil ve sosyal gelişim kadar somut bir şekilde gözükmediğinden genelde arka planda kalabiliyor. Halbuki son dönemlerde duygusal zekayı temsil eden EQ’ nun ne kadar önemli olduğu hatta çoğu uzmana göre İQ dan bile daha önemli olduğu yapılan araştırmalarla ortaya konuyor. EQ sağ beyni kullanma kapasitemizle ilgiliyken, IQ sol beyni kullanma kapasitemizi gösteriyor. Erken çocukluk döneminde aslında hepimiz sağ beynimizi daha aktif bir şekilde kullanabilirken, gerek kültürel yapımızdan gerekse eğitim sistemimizden dolayı bu konuda yeterince desteklenmediğimizden ilerleyen yaşlarda çocuğumuz bu kapasitemizi yeterince kullanamıyoruz. EQ’ muzun gelişimi için en önemli faktörlerden biri yaratıcılığımızı kullanmak olmasına rağmen çoğu zaman ezberciliğe teşvik eden, araştırıcılığı ve yeniliği desteklemeyen bir eğitim anlayışı sayesinde yaratıcılığın gelişimi engelleniyor.

Peki sizler çocuğunuzun yaratıcılığını desteklemek için neler yapabilirsiniz? Öncelikle çocuğunuzun çevresindeki uyaranların zenginleştirilmesi ve yaş düzeyine uygun zengin bir öğrenim ortamı sunmak önemli. Çocuğa çok yönlü kullanım imkanı sağlayan, yap boz türü oyuncaklar, bloklar ve her türlü artık materyaller çocukların yaratıcılıklarını destekliyor. Örneğin biten bir kağıt havlu rulosundan arta kalan karton silindiri oyuncak olarak ya da sanat etkinliği için bir malzeme olarak kullanabilirsiniz. “Sen olsan bunu başka türlü nasıl kullanırsın?” gibi basit sorularla çocuğunuzun yaratıcılığını kullanması için ona imkan sunabilirsiniz. Yaratıcı düşünme becerisinin gelişmesi için mutlaka somut ürünler vermeye gerek yoktur. Düşüncelerle oynamak, hayalinde canlandırmak, mış gibi dediğimiz taklit oyunlarının oynanması da çocuğun yaratıcılığını güçlendirir. Çocuğunuzun rahatça ve özgürce oynamasına fırsat verdiğiniz bir ortam sunmanız, meraklı ve keşifçi yanı ile sahip olduğu farklı düşünceleri desteklemeniz, çocuğunuzun yaratıcılığının gelişimi açısından çok önemli. Hepinize çocuklarınızla birlikte yaratıcılığınızı bolca kullandığınız keyifli bir hafta dilerim.

Uzm. Psk. Melis Özmen