Farklı Kültürleri Öğrenmek Empati Yeteneğini Geliştiriyor!

Farklı Kültürleri Öğrenmek Empati Yeteneğini Geliştiriyor!

     Yapılan çalışmalar göstermektedir ki,  altı yaşından önce çocukların ülke ve şehir gibi kavramlar arasındaki uzaysal ilişkileri tam olarak anlayamamaktadır.  Ancak etnik farklılıklara ilişkin ön yargıların özellikle okulöncesi eğitim yıllarından itibaren geliştiğini gözlemlenmiştir. Bu nedenle özellikle 3-7 yaş arasındaki çocuklara farklı kültürlerin ve etnik yapıların öğretilmesi, bu farklılıkların çocuklara kötü bir şey değil tam tersi bir zenginlik olarak aktarılması önemli. Bu şekilde çocukların daha bu yaştan farklılıkları kabul etmeleri ve saygı duymaları öğretilebilir. Aynı zamanda bu durum çocukların empati yeteneklerinin gelişmesine ve sosyal yeteneklerinin ilerlemesine ciddi katkı sağlayacaktır. Empati duyma, özen gösterme, ilgilenme, sevgiyi gösterme, duyguları ifade edebilme gibi beceriler çocukların sosyal gelişimini destekleyecektir. Çocuklar için taklit etmek en önemli öğrenme mekanizmalarından biridir. Dolayısıyla tüm bu konuda çocuklara model olmak, sevgi ve şefkat gösteren, hoşgörülü, kendini karşısındakinin yerine koyarak duygularını paylaşabilen yani empati kurabilen biri olarak sizi gözlemlemeleri tüm bu becerileri geliştirebilmeleri adına çok önemli. 

Tabii tüm bunların yanında çocukların kendi kültürel özelliklerini anlaması ve diğer ülkelerin kültürel özelliklerinin farkına varması için, kültürlerin özelliklerini, aralarındaki benzerlik ve farklılıkları gösterebilirsiniz. Böylece çocuğun hem kendi kültürel özelliklerini tanıyıp benimsemesini hem de başkalarının yaşam biçimlerine, farklılıklara saygı duymasını sağlayabilirsiniz. Bu amaçla çeşitli kültürlere ait giysiler, konutlar, müzikler, yemekler gösterilebilir. Farklı kültürel özellikleri öğrenme, sadece değişik ülkelerin özelliklerini öğrenme ve saygı duyma değildir. Aynı zamanda, kendi toplumundaki çeşitli grupların yaşayış biçimindeki farklılıkları öğrenmeyi de kapsar. Tüm bu farklılıkları çocuklara, anlatarak, göstererek, deneyimleterek ve tabi ki her zamanki gibi en çokta oyun yoluyla öğretebilmeniz mümkün. Bu ayki Pakolino kutumuzdaki temamızı seçme nedenimiz de bu. Çocuklarınıza oyun yoluyla, onlar için en eğlenceli olacak şekilde tüm bunları öğretmeniz mümkün. Bu yaş döneminin sonunda çocuklar sadece ailesinin ve toplumun bir üyesi olarak değil, aynı zamanda daha geniş bir dünyanın parçası olarak yaşamayla ilgili kavramları da kazanmaya başlamalıdırlar. Hepinize çocuklarınızla birlikte geçireceğiniz barış dolu ve mutlu bir yıl dilerimJ

Uzm. Psk. Melis Özmen