Doğa ve Hayvan Sevgisi
Çocuklara çevre bilincini kazandırmanın en temel yolu sevgiden geçer. Çünkü insan, doğası gereği sevdiği şeyi korumak ister. Bu yüzden çocuklara doğayı, hayvanları, bitkileri sevdirmek çevre eğitiminin temel amaçlarından biri olmalı. Aslında sağlıklı gelişen her çocuk, hayvanları da doğayı da sever. Yeter ki, biz yetişkinler olarak kendi korkularımızı çocuklara yansıtıp, onların bu sevgisini köreltmeyelim. Tam aksine ebeveyn olarak onlara bu konuda örnek olmak, bitki ve hayvanlarla nasıl ilgilenildiğini göstermek, onları tanımalarını sağlamak, çocukların da içindeki sevgiyi ve koruma isteğini arttıracaktır. Çevre bilincinin geliştirilmesinde bitki ve hayvanları tanıtma, onlara karşı olan ilgiyi arttırmak önemlidir. Yapılan araştırmalarda; çocukluklarında bitki ve hayvanlarla ilgilenen ve çocukluğunda doğanın içinde yaşantıları olan kişilerin ileriki yaşamlarında, çocukluklarında bu davranışları yapmayan kişilere göre çevre sorunlarına karşı daha duyarlı oldukları görülmektedir.

Doğa ve hayvan sevgisi aynı zamanda çocuğa empati kazandırır. Küçük yaşlarda benmerkezci olan çocuk, bu sevgisi sayesinde empati yeteneğini geliştirirken aynı zamanda sorumluluk bilincini de deneyimler. Bitkileri ve hayvanları beslemek, onları sevip korumak, onların iyiliklerini düşünmek, çocuğa başkalarının varlığının da kendisininki kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Aynı zamanda çocukların hayvanlarla kurdukları bağ, arkadaşlık anlayışının ve iletişim becerilerinin gelişimine katkıda bulunuyor. Bu ilişki sayesinde çocuklar hoşgörülü, verici, paylaşımcı ve farklılığa açık olmayı deneyimliyor.

Uzm. Psk. Melis Özmen