Çoklu Zeka Kuramı Hakkında
ÇOKLU ZEKA KURAMI
Howard Gardner, zekanın iki değil, sekiz yönü olduğunu savunmuştur. Böylece sadece matematikte ve dilde başarılı olanların değil, müzikte, sporda, dansta, iletişimde, doğada, resimde kendini gösterenlerin ve kendini iyi tanıyanların da zeki olduğunu ortaya çıkartmıştır. Klasik yaklaşımda zekâ olgusu dil ve matematik yetileriyle sınırlandırılmışken, çoklu zekâ yaklaşımında insanın birden fazla zekâsı olduğu, bu zekâları insanların hayatları boyunca geliştirebildikleri ve zekânın kader olmadığı savunulmuştur. Bu yazımda sizlerle öncelikli olarak kişilerin, güçlü oldukları zeka alanlarına göre, bazı özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Ardından tüm bu zeka türlerinin desteklenmesi için yapılabilecek aktiviteleri paylaşacağım.
Çoklu Zeka Teorisine Göre İnsanların Özellikleri:

Sözel - Dilsel Zekası Gelişmiş Kişiler:

• İletişim becerisi kuvvetlidir.
• İyi bir hafızası vardır ve ayrıntıları hatırlar.
• Farklı dilleri öğrenme becerisine sahiptir.
• Okuduklarını iyi anlar ve özetlemeyi sever.
• Dil bilgisi ve yazım kurallarını etkili kullanabilir.
• İyi bir dinleme becerisine sahiptir.
• Kendi yaşıtlarına göre iyi bir kelime dağarcığı vardır
Bu alanı güçlendirmek için yapılabilecek çalışmalar: Türkçe dil etkinlikleri, okuma-yazma çalışmaları, hikaye dinleme ve anlatma becerisini geliştirici etkinlikler, kelime oyunları, drama çalışmaları.

Mantıksal - Matematiksel Zekası Gelişmiş Kişiler:
• Sebep-sonuç ilişkisini kurma becerisine sahiptir.
• Matematik işlemlerini zihinden yapma becerisine sahiptir.
• Rakamlarla, şekillerle ilgili etkinlikleri sever.
• Strateji oyunlarında, zeka oyunlarında, yapboz ve bilmecelerde oldukça başarılıdır.
• Soyut ve kavramsal düşünmede yaşıtlarından ileridir.
Bu alanı güçlendirmek için yapılabilecek çalışmalar: Bilmece ve bulmacalar, problem çözme ile ilgili aktiviteler, fen etkinlikleri, deney yapma, araştırma, matematik-sayı ve kavram eğitimi, okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları, sayı oyunları.

Uzamsal - Mekansal Zekası Gelişmiş Kişiler:
• Görsel hafızası kuvvetlidir.
• Yaşıtlarından daha çok hayal kurar.
• Görsel sunuşları sever.
• Okurken kelimelerden çok resimlerden anlar.
• Yön bulma becerisine sahiptir.
Bu alanı güçlendirmek için yapılabilecek çalışmalar: Her türlü görsel algı ile ilgili etkinlik, hayali öykü anlatma, drama, yaratıcı etkinlikler, resim ve sanatsal etkinlikler, lego-puzzle gibi oyunlar, boyama kitapları, değişik materyallerden yeni şeyler oluşturma. Aynı-benzer-farklı gibi kavramları resimler üzerinden bulma gibi oyunlar.

Bedensel - Kinestetik Zekası Gelişmiş Kişiler:
• Spor, dans, rol yapma gibi iziksel beceri gerektiren alanlarda yetenekleri vardır.
• Zihin-beden ve el-göz koordinasyonları iyidir.
• Uzun süre hareketsiz oturmayı sevmezler.
• Yeni, tanımadığı nesnelere dokunarak keşfetmeyi sever.
• Hareket ederek, deneyimleyerek daha kolay öğrenir.
• Hamur, çamur, parmak boyası gibi dokunularak yapılan etkinlikler daha çok hoşuna gider.
• Jest ve mimiklerle kendini ifade etme konusunda başarılıdır.
Bu alanı güçlendirmek için yapılabilecek çalışmalar: Her türlü fiziksel gelişimini destekleyen etkinlikler, dans, spor, hamur ve kil çalışmaları, el-göz koordinasyonunu geliştirici etkinlikler, parmak boyası, gevşeme egzersizleri,

Müziksel - Ritmik Zekası Gelişmiş Kişiler:
• Seslere, notalara ve ritimlere karşı özel bir ilgiye sahiptir.
• Her türlü sese karşı duyarlıdır ve tepki verir.
• Konuşurken çalışırken hareketlerinde ritim vardır.
• Şarkıları öğrenmek onun için kolaydır.
• Müziksel enstrümanları çalmayı kolaylıkla öğrenebilir.
Bu alanı güçlendirmek için yapılabilecek çalışmalar: Şarkı dinleme, öğrenme ve söyleme, müzik aleti çalma, ritm çalışmaları.

Kişilerarası Sosyal Zekası Gelişmiş Kişiler:
• Yaşıtları ile birlikte olmaktan, oynamaktan hoşlanır.
• Empati yeteneği gelişmiştir.
• Liderlik özellikleri kuvvetlidir.
• Diğer çocuklara bildiklerini öğretmekten zevk alır.
• Pratik zekası vardır, ikna becerisine sahiptir.
• Grup ve takım çalışmalarından çok zevk alır.
• Farklı kültürler ve farklı yaşam tarzları ilgisini çeker.
• Çok küçük yaşlarda bile toplumsal sorunlarla ilgilenebilir.
• Davranışlarının sonuçlarını değerlendirebilir.
• Dinlemeyi, konuşmayı, önerilerde bulunmayı sever.
Bu alanı güçlendirmek için yapılabilecek çalışmalar:
Sosyalleşebileceği yerlerde olmak, yaşıtlarıyla oyun oynamak, drama etkinlikleri, kutu oyunları, takım oyunları.

Kişisel - İçsel Zekası Gelişmiş Kişiler:
• Bağımsızlık duygusu gelişmiştir.
• Kendi kendine olmayı ve ya oynamayı tercih eder.
• Kendini değerlendirme ve kendisi ile ilgili hedefler oluşturabilme becerisi gelişmiştir.

•Zayıf ve güçlü yönlerinin farkındadır.
• Başarı ve başarısızlıklarından dersler alır.
• Kendini sever ve kendisiyle gurur duyar.
• Kendine özgü öğrenme tarzı geliştirir.
• Kendi hakkında düşünür ve sürekli bir kişisel değerlendirme süreci yaşar.
Bu alanı güçlendirmek için yapılabilecek çalışmalar: Kendini ifade etme becerileri ile ilgili aktiviteler, yaratıcı düşünme ile ilgili aktiviteler, problem çözmeyle ilgili aktiviteler, bireysel aktiviteler.

Doğa Zekası Gelişmiş Kişiler:
• Çevredeki değişiklikleri hemen fark eder.
• Her canlının yaşamına ilgi duyar, farklı türler onun için çok ilgi çekicidir.
• Doğa ile ilgili konulara ilgi duyar.
• Araştırmayı, yeni şeyler keşfetmeyi sever.
• Doğadaki deneyimleri ona daha öğretici gelir.
Bu alanı güçlendirmek için yapılabilecek çalışmalar: Fen ve doğa etkinlikleri, deneyler, proje çalışmaları, geziler, doğa yürüyüşleri, ekolojik çalışmalar, bitkileri inceleme, hayvanlarla oynama.