Çocukta Kişilik Gelişimi
Çocukta Kişilik Gelişimi


Günlük konuşma dilimizde, mizaç, karakter ve kişilik sözcüklerini çoğu zaman eş anlamlı olara kullanmaktayız. Ancak psikolojide mizaç; kişinin doğuştan getirdiği özelliklerini ifade eder. Karakter; kişinin ailesel, eğitimsel, toplumsal ve kültürel olarak öğrendikleri ve deneyimledikleri sonucunda edindiği özelliklerdir. Kişilik ise, mizaç ve karakter özelliklerinin bütününü ifade eder. Sonradan edindiğimiz karakter gelişiminin, kişiliğimize olan etkisi büyüktür. 3-7 yaş arası çocuklara baktığımızda, yaş grubu özelliklerine göre belli kişilik gelişimi özellikleri mevcuttur. Bu hafta sizlerle, normal yani sağlıklı gelişim gösteren çocukların genel olarak göstermiş olduğu kişilik gelişimlerinden bahsetmek istiyorum.
3-4 Yaş Grubundaki Çocukların Kişilik Gelişimi • Bazı hayal kırıklıklarının üstesinden gelebilir.
 • Daha esnek olmaya ve alternatifleri kabul etmeye başlar.
 • Mizah duygusu gelişmeye başlar.
 • Otonominin gelişmesi için yetişkinin desteğine ihtiyacı vardır.
 • Duyguların açık bir dille ifade edilmesi, duygusal gelişim açısından önemlidir.
 • Yakın çevresindeki yetişkinlerin toplumsal değer ve rollerini öğrenir. Aynı zamanda bunları oyunlarında taklit etmeye başlar.
 • Anne babadan ayrılmayı ve bağımsız hareket etmeyi öğrenir.
 • Kendi kişiliğinin farkındadır ve kendini diğer insanlarla karşılaştırır.
 • Bağımsız olmak ister ve bazı aktiviteleri bağımsız yapabilme yetisine sahiptir.
 • Bireyselliğini kazanabilmek adına, kendi isteklerini ve istemediği şeyleri net bir şekilde dile getirebilir.
 • Sahip olma olgusunu anlamaya başlar.
 • Cinsiyet farklılıklarından haberdardır.
 • Merak duygusu ve keşfetme isteği yoğundur.5-7 Yaş Grubundaki Çocukların Kişilik Gelişimi • Korku, hoşlanma, öfke, utangaçlık, kıskançlık gibi duygularını özgürce ve genelde uç noktalarda ifade eder.
 • Anne babadan ayrılma durumunda daha kabul edici ve rahat bir tutum sergiler.
 • Kendi davranışlarıyla ilgili yetişkin onayı almak, onun için önemlidir.
 • Sevildiğinden emin olmak ister.
 • Cinsel kimliği oluşum dönemindedir.
 • Mizah duygusunu anlamsız sözcükler, pratik şakalar ve şaşırtıcı sorularla gösterir.
 • Görev sorumluluğunu kazanır ve başarılı olmanın önemini anlar.
 • Bazı kurallar olduğunu kabul etmeye başlar ama bu kuralların arkasında yatan sebepleri her zaman anlayamaz.
 • Yetişkin ve çocuk dünyasının arasındaki farklılıkları ayırt eder.
 • Fiziksel olarak kendine bakma konusunda bağımsızlığını kazanmaya başlar.

Uzm. Psk. Melis Özmen