Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişim
Sosyo-duygusal gelişimi, çocuğun duygularının farkında olması, kendini tanıması, hangi durumda nasıl davranacağını bilerek duyguları üzerinde denetiminin artması ve yaşadığı topluma uyum sağlaması olarak ifade edebiliriz. Çocuğun bu dönemde olumsuz duyguları yoğun olarak yaşamaması için, temel güven duygusunun oluşmuş olması çok önemlidir. Çocuktaki bu duygu, ebeveynleriyle kurmuş olduğu ilişki sonucu oluşur. Gelişimi olumlu yönde etkileyen bu duygu, çocuğun istenen davranışlara yönelmesinde de etkili olur. Araştırmalar, temel güven duygusu gelişmemiş çocukların ileride aşırı korku, kıskançlık, sabırsızlık, saldırganlık gibi anti-sosyal davranışlar gösterme olasılıklarının fazla olduğunu ortaya koymaktadır. 4–6 yaşlarında duygusal tepkiler daha bilinçli bir hal alır. Bu dönemde, bir becerinin kazanılması karşısında çocuğun çevresindekilerin olumlu tepkileri, güven duygusunu geliştirir. 

3-4 Yaş Grubu Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişim:
  Ev içinde yapılması gereken küçük işleri yapmaya isteklidir ve yapabilir.
  Yetişkinler tarafından konulan, sınırları, kuralları test eder.
  Ortaklaşa oyunların başlamasıyla, kızlar ve erkekler beraber oynamaya başlar.
  Diğer insanların duygularıyla ilgilenmeye başlar; yaşıtlarının tutumlarını gözlemler.
  Kendini kontrol edebilmeye başlar, bazı hayal kırıklıklarının üstesinden gelebilir.
  Daha esnek olmaya ve alternatifleri kabul etmeye başlar.
  Mizah duygusu gelişmeye başlar.
  Karanlıktan, yalnız kalmaktan ve bilinmeyen ortamlardan korkabilir.
  Yakın çevresindeki yetişkinlerden toplumsal değer ve rolleri öğrenir.
  Anne-babadan ayrılmayı ve bağımsızca hareket edebilmeyi öğrenir.
  Kendi kişiliğinin farkındadır ve kendini diğer insanlarla karşılaştırmaya başlar.
  Kendi seçimlerini yapabilmeyi ister. 
  Cinsiyet farklılıklarından haberdardır.
  Bağımsız olmak ister ve bazı aktiviteleri bağımsız yapabilme yetisine sahiptir.
  Hayali oyunlar kurup oynayabilir.
  Başkalarını memnun etmeyi ve yardım etmeyi sever.
  Başkalarıyla iletişim kurar, duyguları hakkında konuşabilir ama paylaşmada ve sırasını beklemede zaman zaman yardıma ihtiyaç duyabilir.

5-7 Yaş Grubu Çocuklarda Sosyal ve Duygusal Gelişim:
  Kolayca morali bozulabilir. 
  Arkadaşlarıyla işbirliği yapabilir.
  Morali bozuk olan arkadaşlarını rahatlatabilir.
  Arkadaşlarından yardım isteyebilir. 
  Başkalarının duygularını anlamaya ve empati kurabilmeye başlar.
  Kendi duygularını ifade eder.
  Grup kurallarına uyar.
  Sosyal olarak doğru ve doğru olmayan davranışlar arasındaki farkı anlar. 
  Küçük çocukları ve hayvanları korur. 
  Başkalarının duygularını isimlendirebilir. 
  Espri anlayışı gelişir.
  Yetişkin desteğine daha az ihtiyaç duyar.
  Duygularını daha rahat kontrol edebilir.
  Öncesinde daha çok ben sözcüğünü kullanan çocuğun, biz kavramı gelişir.
  Korku ve fobiler geliştirebilir.
  Kuralları daha iyi anlar.
  Basit ev işlerine yardım edebilir.
  Kendi hakkını savunabilir.
  Nezaket sözcükleri kullanır.
  Toplumsal kuralları öğrenir.
  Başkalarının kendi hakkındaki görüşlerine önem verir.
  Sorumluluk almaya isteklidir.
  Giyim, kuşam, dil v.b. konularda yaşıtlarla uyum içinde olmaya başlar ve bu konular daha büyük bir önem kazanır. 
  Paylaşır ve sırasını bilir. İşbirliğinin olduğu organize oyunlara katılır.
  Okulu ve öğrenmeyi heyecan verici bir deneyim olarak görmeye açıktır ve okuldaki çalışmalara katılmaya gönüllüdür.
  Anne-babadan ayrılma durumunda daha kabul edici ve rahat bir tutum gösterir.
  Yetişkinlerden kendi yaptıkları ile ilgili konularda onay beklerler.


Çocuğunuzun Sosyal-Duygusal Gelişimini Desteklemek İçin Siz Neler Yapabilirsiniz?
 
Çocuklarınızı gözlerinin içine bakarak dikkatle dinlemeye özen gösterin. Bu onlara kendi fikirlerinin değerli olduğunu hissettirir. Doğru ve doğru olmayan davranışların neler olduğunu bulmaya yönelik oyunlar oynayabilirsiniz. Örneğin, yerlere çöp atan biri ile ilgili bir resim gösterdiğinizde bunun doğru olup olmadığını ve neden doğru olmadığını sorabilirsiniz. Oyun oynayan 2 çocuktan birinin oyuncağı diğerleriyle paylaşmadığını gösteren bir resim göstererek bu davranışın neden yanlış olduğunu söylemesini isteyebilirsiniz. Başkalarının duygularını anlayabilmesine de bu şekilde destek olabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerini anlatması için ona sorular sorabilir, fırsat verebilirsiniz. Birlikte sohbet edebilirsiniz.
 Arkadaşlarıyla birlikte zaman geçireceği ortamlar hazırlayabilirsiniz.