Çocuk Gelişiminde Sevgi ve Güven Bağının Önemi

Bu haftanın sevgi haftası olmasından dolayı bugün sizlerle çocuk gelişiminde sevginin ve güvenin öneminden bahsetmek istiyorum. Anne (bakım veren) ile çocuk arasındaki sevgi bağının önemi aslında fiziksel ihtiyaçlarından bile daha ön plana çıkıyor. Anne ve bebek arasındaki ilk bağ hamilelik döneminde başlıyor. Bowlby’nin bağlanma kuramına göre yeni doğan bebekler, ancak onlara bakmaya ve korumaya istekli bir yetişkinin varlığında yaşamlarını sürdürebiliyor. Anne sevgisinden yoksun büyüyen çocuklarda ise fiziksel ve ruhsal hastalık riski artıyor. Anne çocuğun ilk sevgi nesnesidir ve onunla kurmuş olduğu ilişki, diğer tüm ilişkilerini ve dünya ile kurduğu bağı etkilemektedir. Pek çok araştırmacı anne çocuk ilişkisinin sürekliliğinin sonraki yaşantıların temelini oluşturduğunu ileri sürer.

Bağlanma kuramına göre erken yaşlardaki bağlanma ilişkileri aynı zamanda çocukların kendilerinin ne kadar sevilebilir ve değerli olduklarına ve başkalarının gözündeki değerlerine ilişkin beklenti ve inançlarını belirler. Sevgi ve güven ilişkisine dayalı güvenli bağlanma çeşidinde, anne bebeğin hem fiziksel hem duygusal tüm ihtiyaçlarını tutarlı olarak ve zamanında karşılar. Bu şekilde annesi ile güvenli bağlanma kuran çocuklar, hayata ve insanlara karşı çok daha güven dolu, kendini değerli hisseden, benlik saygısı gelişen çocuklar olarak yetişirler. 

Çocuğunuza onu sevdiğinizi hissettirmenizin tek yolu bunu söylemek değildir. Elbette bunu da duymaya ihtiyacı vardır. Ama sözcüklerin yanı sıra her zaman olduğu gibi söz konusu çocuk oldu mu, sevginizi göstermenin bir yolu da oyundur. Çünkü çocuğun dünyası oyunla kaplıdır ve sizin onunla oyun oynayıp, onun için çok değerli olan bu zamanı birlikte geçirmeniz önemlidir. Yapılan bir çalışmada önce ailelere çocuklarının en mutlu oldukları zamanları sormuşlar. Ailelerin çoğu çocuklarına aldıkları hediyelerden bahsetmiş. Aynı soru bu kez çocuklarına yöneltildiğinde, hiçbir çocuk hediyelerden bahsetmediği gibi ailelerinin çok basit gördüğü ama birlikte vakit geçirip oyun oynadıkları anlardan bahsetmişler. Yani çocuklarınızla birlikte geçirdiğiniz zaman, onlar için en değerlisi. Bu şekilde çocuğunuz ona olan sevginizi, ilginizi çok daha fazla hissedecek ve kendisinin ne kadar değerli olduğunu görecektir. Hepinize çocuklarınızla birlikte geçireceğiniz sevgi ve güven dolu günler dilerim. :)Uzm. Psk. Melis Özmen