Bi Sorum Olacaktı: Çocuk ve Ergen Cinselliği Hakkında Konuşamadıklarımız
Çocuk ve ergen cinselliğine ilişkin ebeveynler, eğitimciler ve ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller için başvuru kaynağı olması hedeflenen bir kitap projesi: Bİ’ SORUM OLACAKTI

Bi’ Sorum Olacaktı projesi ile yetişkinlerin, çocuk ve ergen cinselliği hakkında sorduğu sorular bir havuzda toplanıp Cinsel Sağlık Eğitmeni-Danışmanı Efsun Sertoğlu ve Uzman Psikolojik Danışman Aykut Bora tarafından yanıtlanacak. Bu soru ve yanıtların toplandığı kitap; yetişkinler için bir başvuru kaynağı olmayı amaçlıyor.

Neden Bi’ Sorum Olacaktı?
Çocuk ve ergen cinselliği hakkında düşünmek ve konuşmak, onlara temas eden yetişkinler için kimi zaman zorlayıcıdır. Bu yetişkin; çocuk ve ergenle kurduğu ilişkideki konumu gereği ebeveyn, eğitimci ya da ruh sağlığı çalışanı olabilir. Çocuk ve ergenlerin cinsel varoluşlarını fark ve kabul etmek, onlardan geleni anlamak ve onlar için yeterince iyi birer kolaylaştırıcı olmak yetişkinlerin temel sorumluluklarındandır. Çocuk ve ergen cinselliğine ilişkin kaygılar, eksik ya da hatalı bilgiler, konuşulamayanlar, sorulamayanlar bu sorumluluğun yerine getirilmesini zorlaştırabilir. Kimi zaman çocuk ve ergenlerin soru ve sorunlarını saklamalarına, konuşurken zorlanmalarına, yetişkinler tarafından kimlik ve deneyimlerinin görmezden gelinmesine neden olabilir.

Türkçede var olan çoğu kaynaktaki çocukları cinsiyet kalıplarına sokan dil ve yaklaşım, cinselliğin tümüyle yok sayılmasına ve baskılanmasına yönelik tavsiyeler, çocukların cinsel gelişim süreçlerini reddeden yaklaşımlar, onların gelişimi ve birey olma süreci de olumsuz yönde etkileyebilir. Unutmamak gerekir ki, her çocuk ve ergenin cinsel gelişimi biriciktir. Tıpkı yetişkinler gibi, çocuk ve ergenler için de cinsellik, açıkça konuşulması zor bir konudur ve her gün yeni şeylerin keşfedildiği bir alandır. Oysa çocuk ve ergenlerin yanlış bir şey yaptıklarını hissetmeden, yargılanmadan cinsel varoluşlarından bahsedebilmeleri ve merak ettikleri şeyleri sorabilmeleri, hem mutlu ve sağlıklı bireyler olabilmeleri, hem de sınır ihlalleri ve cinsel istismardan korunmaları için gereklidir.

O nedenle Bi’ Sorum Olacaktı, yetişkinler için kolaylaştırıcı bir başvuru kaynağı olmayı amaçlıyor. Bunu yaparken de hak temelli, çocuk ve ergenlerin cinsel varoluşlarını fark ve kabul eden bir yerden yola çıkıyor.


Bi’ Sorum Olacaktı Nasıl İşleyecek?
Proje kapsamında; yetişkinlerin, çocuk ve ergen cinselliğine ilişkin sorularını taşıyabilecekleri online bir alan oluşturuldu. Çocuk ve ergenlere temas eden yetişkinler; bu web sayfası üzerinden 16.04.2018 tarihine kadar sorularını iletebilecekler. Online veritabanında toplanan bu sorular, soru toplama sürecinin sona ermesiyle birlikte Efsun Sertoğlu ve Aykut Bora tarafından derlenecek ve yanıtları ile birlikte “Bi Sorum Olacaktı: Çocuk ve Ergen Cinselliği Hakkında Konuşamadıklarımız” adlı kitapta yayımlanacak.

www.bisorumolacakti.com
http://facebook.com/bisorumolacakti
http://instagram.com/bisorumolacakticom